Baltok
BALTOK

İlkelerimiz

 • Çarpık şehirleşmenin önlenebilmesi için çağdaş, estetik ve güvenilir yerleşim birimlerini hızlı ve ekonomik şekilde üretmek
 • Değişen ve gelişen müşteri beklentilerini göz önünde bulundurmak
 • Balıkesir`de ki  düzensiz yapılaşmanın görüldüğü yerleşimlerin, planlı bir şekilde uygun yerlere kaydırılmasında rol oynama
 • Yerleşim birimleri oluşturulurken, şehrin tarihi ve doğal dokusunun korunması.
 • Yerleşim birimlerinin eğitim, ulaşım, ticaret alanları düşünülerek tasarlanması.
 • Kamu kaynaklarını yerinde kullanmak
 • Karar alma ve uygulamada şeffaf ve açık olmak
 • Hizmette; kalite, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedeflemek
 • Vatandaş-belediye işbirliği ile katılımcılık sağlamak
 • Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleri ile koordinasyon içinde çalışmak
 • Vatandaşın barınma sorunlarına en kısa sürede çözüm bulmak
 • Sektördeki ve teknolojideki değişiklikleri/gelişmeleri takip etmek
 • Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini desteklemek ve şirketin ilerlemesini sağlamak.