Baltok Vizyon
BALTOK

Vizyon

Kalite, konfor ve güvenlik unsurlarının bir arada bulunduğu çevreye duyarlı yaşam alanları üretmeyi kendine görev olarak üstlenmiştir. Balıkesir'de ihtiyaçlara cevap veren yenilikçi projeleri ile yaşam standartlarını yükseltecek çok sayıda modern yerleşim birimini hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

BALTOK

Misyon

Şehrin doğal ve tarihi yapısını bozmadan, hızlı ve ekonomik bir şekilde geliştirdiği projelerle, çarpık kentleşmeyi önlemek ve kente modern yaşanılabilir alanlar kazandırmak misyonuyla ilerlemektedir.

Baltok Misyon